תקנון הרשמה – מחנות הקיץ 2022

תקנון הרשמה – מחנות הקיץ 2022

תשלומים

 1. הרשמתכם למחנה תהיה בתוקף רק בעת השלמת תשלום מלא על מחנה הקיץ.
 2. דמי הרשמה ע"ס 700 ₪ / $200 / 150 Euro לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה לאחר ה-22 במרץ.
 3. את כלל התשלומים יש להשלים עד 45 יום לפני פתיחת המחזור, או לפי תנאי מבצע הרשמה. תשלומים אשר יבוצעו מאוחר מכן יחויבו בעמלת איחור בסך 250 ₪.
 4. מלבד התנאים בתקנון זה, יחולו כל התנאים המצורפים למבצע הרשמה.
 5. הרשמה במהלך 45 הימים שלפני פתיחת המחזור מחייבת תשלום מלא בעת ההרשמה.
 6. לא יתחיל חניך את המחזור לפני השלמת התשלום במלואו.

 

עלויות נוספות

 1. ישנן מספר סדנאות אשר ההשתתפות בהן מותנית בתשלום נוסף (כפי שמופיע ברשימת הסדנאות). החיוב בגין השתתפות בסדנאות אלו ייעשה לפני תחילת המחזור. קורס גלישת גלים כרוך גם הוא בעלות נוספות.
 2. ניתן להזמין שירות איסוף או פיזור בנמל התעופה בן גוריון בעלות של 450 ₪  / $120 / 90 Euro.
 3. המחירים אינם כוללים עלות כרטיס טיסה, ואינם כוללים הסעה אל ומהמחנה.
 4. חנות מחנה: המשתתפים יכולים לרכוש בחנות המחנה שתייה קלה, חטיפים ומזכרות על חשבון כסף שנטען מראש. לכל חניך חשבון אישי אותו ההורים טוענים בכסף טרם תחילת המחנה ובמהלכו.
 5. לא ניתן לקבל החזר על נקודות ePoints שלא נוצלו. נקודות אלה יועברו לקרן המלגות של BIG IDEA.

 

שינויים, ביטולים והחזרים

 1. ביטול עד 45 יום לפני מועד פתיחת המחזור – זכאי להחזר מלא, למעט דמי הרישום.
 2. לא יינתן כל החזר כספי לאחר המועד הנ"ל.
 3. פתיחת מחזור או קיומו של טיול מותנים במספר הנרשמים.
 4. לא יינתן החזר על הגעה מאוחרת למחנה או הרחקה מהמחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, בעקבות הפרה של כללי ההתנהגות במחנה.
 5. במידה וחניך יאלץ לעזוב את המחנה מסיבה רפואית, בהנחיית איש צוות רפואי של המחנה, או בנסיבות אחרות, יוחזר סכום השווה ל-40% מהתקופה היחסית שלא נוצלה, מתוך התעריף ששולם עבור המחזור. עזיבה במהלך חמשת הימים האחרונים של המחזור לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
 6. החזר על תשלומי-סדנאות יינתן על שינויים בבחירת הסדנאות שיתבצעו עד 14 יום לפני תחילת המחזור. לאחר מכן, יינתן החזר רק אם ימצא חניך אחר המעוניין להחליף סדנאות.
 7. בקשות לביטול הרשמה יש לשלוח בפקס או באימייל, והן יאושרו על ידינו בהודעה חוזרת.
 8. כל החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר המחנה.
 9. בכל מקרה של ביטול מחזור (או חלקו) בשל אי אלו השפעות הקורונה, התשלום ששולם יישמר למחזור אחר השנה (במידת האפשר) או לשימוש בשנים הבאות.

 

ביטוח ובריאות

 1. הורי החניך/ה מתחייבים ליידע את משרדי BIG IDEA במהלך ההרשמה על כל מצב בריאותי או נפשי מיוחד, אלרגיות או מוגבלות של הילד/ה.
 2. הנהלת BIG IDEA שומרת את הזכות שלא לקבל למחנה חניך/ה במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת מענה לצרכים הרפואיים או הנפשיים ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. טופס רפואי והצהרת בריאות מלאה וחתומה חייבת להגיע אל משרדי המחנה לפני תחילת המחנה. כל תרופה שבשימוש החניך חייבת להופיע בטופס הרפואי באופן ברור.
 4. המשתתפים מבוטחים על ידי החברה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם במחנה הקיץ. לנושאי ביטוח רפואי למשתתפים שאינם ישראלים, נא לקרוא את תנאי הרישום בגרסה האנגלית.
 5. המשתתפים יפקידו במשרד המחנה את כרטיס קופת החולים, בהגיעם למחנה.
 6. לישראלים: כל תשלום על ביקור במרפאה, הזמנת רופא או רכישת תרופות – ייגבה על-ידי משרד המחנה מהוריי החניך/ה.

 

שונות

 1. השתתפות החניך/ה במחנה הינה בכפוף לתקנון ההתנהגות המפורסם במדריך להורים, לפני הקיץ.
 2. החברה אינה אחראית לכל נזק שמשתתף יגרום לרכוש במחנה או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם נזק ע"י החניך, יחויב הלקוח בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.
 3. הנהלת המחנה אינה נושאת באחריות לאובדן או פגיעה בציוד החניכים.
 4. אנו מאשרים ל-BIG IDEA להשתמש בכל תמונה, צילום, הקלטה, תוצר ודומיהם של ילדי לצורכי שיווק ופרסום פעילויות החברה.
 5. אנו מאשרים להנהלת המחנה לשלוח לבני\בתי עדכונים, בקשות, והודעות דרך הדוא"ל, ברשתות חברתיות באינטרנט ובטלפון הנייד.